יום פעילות בשילוב שמחת בית השואבה ביער בן שמן • סוכות 2022