תרומות

עזרו לנו לשמח אותם

בעזרת תרומתך נוכל להעניק לעוד
  אנשים את הכוח לחייך ולשמוח

העברה
בנקאית

בנק פועלי אגודת ישראל.
סניף 185 חשבון: 538604

תרומה
בדואר

אליעזרוב 6
גוש 80 – ירושלים