הבית לילד המיוחד

מרכזי תעסוקה לילדים מיוחדים בביתר