פרויקטים בבנייה

הקמת מרכזי תעסוקה לילדים מיוחדים בביתר